Кости туловища, ossa trunci, это позвонки, vertebrae, ребра, costae, и грудина, sternum.